11 Langkah Untuk Menyusun SOP Bisnes Yang Berkesan

Pendahuluan:

Dalam usaha untuk mencapai kecekapan operasi yang lebih tinggi dan prestasi yang lebih baik dalam dunia perniagaan, penting bagi organisasi untuk menyusun SOP (Standard Operasi Prosedur) yang kukuh dan terstruktur.

Dalam artikel ini, saya akan terangkan langkah demi langkah yang praktikal dalam menyusun SOP yang sesuai dalam organisasi anda.

SOP adalah alat penting dalam memastikan konsistensi, kualiti, dan pematuhan dalam operasi harian organisasi.

Mari kita lihat setiap langkah dalam proses ini.

1. Minta team kita senaraikan semua kerja yang mereka buat.

Langkah pertama dalam menyusun SOP adalah menghendaki ahli pasukan untuk menjalankan penilaian terperinci terhadap tugas dan tanggungjawab yang mereka lakukan dalam operasi harian.

Ini termasuk tugas-tugas rutin, projek-projek, dan proses-proses kritikal yang mereka laksanakan.

2. Minta mereka tulis proses kerja mereka satu hari satu kerja.

Setiap ahli pasukan perlu mengambil masa untuk menulis proses kerja mereka dengan terperinci.

Ini merangkumi langkah-langkah, prosedur, dan sebarang panduan yang mereka ikuti dalam menjalankan tugas tersebut.

Setiap kerja perlu diuraikan dengan teliti.

3. Menyemak & menyusun SOP dalam file.

Kemudian, baru lah kita boleh mula menyusun SOP dengan melibatkan penyemakan, penyusunan, dan penyediaan proses kerja yang ditulis sebagai Standard Operasi Prosedur (SOP) asas.

Dokumen SOP ini perlu diringkaskan, disusun dengan baik, dan mudah difahami oleh semua individu yang terlibat.

4. Minta semua staff yang terlibat baca dan ikut SOP.

Seluruh pasukan perlu diberikan peluang untuk membaca dan memahami SOP yang baru disediakan.

Apabila kita sudah siap menyusun SOP, mereka perlu mematuhi panduan SOP dalam menjalankan tugas harian mereka.

5. Sediakan ganjaran bagi mereka yang mengikut SOP.

Sebagai insentif kepada pekerja untuk mematuhi SOP dengan teliti, organisasi boleh memberikan ganjaran kepada mereka yang mengikuti prosedur dengan berkesan.

Ini boleh merangkumi pengiktirafan, hadiah, atau insentif lain yang sesuai.

6. Sediakan hukuman bagi mereka yang melanggar SOP.

Sebaliknya, pekerja yang melanggar SOP perlu dikenakan hukuman yang sesuai.

Hukuman ini adalah penting untuk memastikan pematuhan dan kepatuhan kepada prosedur yang ditetapkan.

7. Pantau dan kuatkuasakan SOP selama 3 bulan tanpa gagal.

Selama tempoh tiga bulan, organisasi perlu berusaha untuk memantau dan menguatkuasakan SOP secara berterusan.

Ini termasuk pemantauan berkala dan tindakan segera dalam kes pelanggaran SOP.

8. Catat semula kecacatan SOP kita dan buat perbincangan penambah baikkan.

Dalam tempoh tiga bulan, adalah penting untuk mencatat sebarang kelemahan atau penambahbaikan yang perlu dibuat dalam SOP.

Perbincangan perlu diadakan untuk memutuskan perubahan yang diperlukan. Kemudian, kita perlu menyusun SOP yang telah ditambah baik.

9. Ulang langkah 3 sehingga 7 sampai SOP itu jadi darah daging staff kita.

Proses ini perlu diulang secara berterusan sehingga SOP menjadi sebahagian daripada budaya kerja dalam organisasi.

Ia perlu dikekalkan sebagai satu amalan berterusan.

10. Minta staff latih staff baru mengikut SOP yang telah ditetapkan.

Ketika staff baru bergabung dengan organisasi, langkah ini melibatkan latihan dan pemahaman terhadap SOP yang telah ditetapkan.

Ini memastikan bahawa keperluan pematuhan kepada prosedur kerja diwarisi oleh pekerja baru.

11. Selamat mencuba dan selamat maju jaya.

Akhirnya, dengan pelaksanaan SOP yang kukuh dan teratur, organisasi dapat dengan yakin melangkah ke hadapan menuju kejayaan dan pencapaian prestasi yang lebih baik dalam operasi harian mereka.

Penutup:

Membangunkan dan melaksanakan SOP yang berjaya adalah proses yang penting dalam mencapai kecekapan dan kualiti dalam organisasi.

Dengan pematuhan kepada prosedur yang telah ditetapkan, organisasi dapat mengurangkan risiko, meningkatkan kualiti, dan mencapai prestasi yang lebih baik dalam operasi harian.

SOP juga membantu dalam melatih pekerja baru dan memastikan konsistensi dalam tugas-tugas harian.

Dengan kesungguhan untuk membangunkan, melaksanakan, dan memantau SOP secara berterusan, organisasi dapat memastikan segalanya berjalan lancar tanpa sebarang masalah.

Mahu Kami Guide Anda Bina & Laksanakan SOP Supaya Bisnes Anda Boleh Beroperasi Dengan Lancar Walaupun Anda Sedang Bercuti?

Kami rekomen untuk anda dapatkan Panduan VIP SOP.

Pakej Panduan VIP Membina SOP merupakan himpunan semua panduan berkaitan SOP bisnes supaya bisnes anda boleh beroperasi dengan lancar dan lebih produktif.

Sehingga kini, sudah ada 4 modul dan 50 topik panduan video membina SOP.

4 Panduan Yang Anda Akan Dapat:

Panduan 1: 11 Topik Asas & Kefahaman Membina SOP
Panduan 2: 26 Topik Cara Membina & Melaksanakan SOP
Panduan 3: 5 Topik Menguatkuasa & Membaiki SOP
Panduan 4: 8 Topik Menulis Buku Rujukan SOP

KLIK SINI
Hai 👋 Boleh kami bantu anda?