5 Cara Untuk Pastikan Staff Patuh SOP

Pendahuluan

SOP atau Prosedur Operasi Standard adalah alat yang penting dalam memastikan kecekapan dan konsistensi dalam operasi perniagaan. Syaratnya, staff patuh SOP yang telah disediakan.

Walau bagaimanapun, terdapat situasi di mana walaupun SOP telah disediakan, staff tidak mengikutinya dengan betul atau sering kali mempunyai banyak pertanyaan.

Bagi memastikan staff patuh kepada SOP, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diambil:

1. Ubah Minda dan Persepsi Untuk Staff Patuh SOP

Salah satu cabaran utama adalah perubahan minda dan persepsi staff mengenai SOP. Mereka mungkin melihat SOP sebagai perkara yang membatasi kreativiti atau tugas yang membebankan.

Penting untuk memberi pemahaman bahawa SOP adalah untuk membantu kerja mereka menjadi lebih teratur dan efisien. Komunikasi secara berterusan mengenai manfaat SOP adalah kunci.

2. Pemimpin Sebagai Tauladan

Pemilik bisnes atau pihak atasan perlu memberi contoh dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baru lah staff patuh SOP.

Ini bukan hanya membuktikan kepentingan SOP, tetapi juga memberikan inspirasi kepada staff untuk mengikutinya.

Apabila pemilik bisnes tidak mematuhi SOP, ia boleh memberikan kesan negatif kepada penggunaan SOP oleh staff.

3. Penguatkuasaan

SOP tidak akan berkesan tanpa penguatkuasaan yang sewajarnya. Pihak atasan perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahawa SOP dijalankan dengan betul.

Ini boleh termasuk pengawasan, penilaian prestasi, atau tindakan lain yang sesuai. Penguatkuasaan yang konsisten membantu mengekalkan tahap kualiti dan keselamatan dalam operasi perniagaan.

4. Pemahaman Pemilik Bisnes

Pemilik bisnes perlu mengubah pandangan mereka tentang SOP. SOP sepatutnya bukan sekadar formaliti atau perkara untuk memuaskan hati.

Pemilik bisnes perlu memahami bahawa SOP adalah alat yang penting untuk menjalankan perniagaan dengan berkesan dan mencapai matlamat perniagaan dengan lebih efisien.

5. Empat Langkah Utama dalam SOP

SOP yang efektif sepatutnya mengandungi empat langkah penting yang berjalan seiring:

 1. Merancang:

  SOP perlu dirancang dengan teliti, melibatkan pemahaman mendalam mengenai proses-proses yang diperlukan, dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil.
 2. Membina:

  SOP perlu dibina dengan jelas dan mudah difahami oleh staff. Melibatkan input dari staff dalam pembinaan SOP dapat meningkatkan penerimaan mereka terhadapnya.
 3. Menguatkuasakan:

  Penting untuk menguatkuasakan SOP secara konsisten. Ini termasuk memberikan latihan kepada staff tentang bagaimana mengikuti SOP dengan betul.
 4. Membaik Pulih:

  SOP sepatutnya dinilai semula secara berkala dan diperbaharui mengikut keperluan. Ini memastikan SOP kekal relevan dalam menghadapi perubahan dalam perniagaan atau proses.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemilik bisnes dapat memastikan bahawa staff patuh SOP, yang pada gilirannya akan meningkatkan keseluruhan operasi perniagaan dan membantu mencapai matlamat perniagaan yang lebih besar.

Mahu Kami Guide Anda Bina & Laksanakan SOP Supaya Bisnes Anda Boleh Beroperasi Dengan Lancar Walaupun Anda Sedang Bercuti?

Kami rekomen untuk anda dapatkan Panduan VIP SOP.

Pakej Panduan VIP Membina SOP merupakan himpunan semua panduan berkaitan SOP bisnes supaya bisnes anda boleh beroperasi dengan lancar dan lebih produktif.

Sehingga kini, sudah ada 4 modul dan 50 topik panduan video membina SOP. Panduan ini dihasilkan oleh Managing Director ABS Digital, Tuan Firdaus Jailan.

4 Panduan Yang Anda Akan Dapat:

Panduan 1: 11 Topik Asas & Kefahaman Membina SOP
Panduan 2: 26 Topik Cara Membina & Melaksanakan SOP
Panduan 3: 5 Topik Menguatkuasa & Membaiki SOP
Panduan 4: 8 Topik Menulis Buku Rujukan SOP

KLIK SINI
Hai 👋 Boleh kami bantu anda?